Profesionální zakládání trávníku

Jelen servis - zakládání a realizace trávníků

 

Těšte se z dokonalého trávníku, který vám vaše okolí bude závidět. Využijte naše profesionální založení nového trávníku. Díky našim dlouholetým zkušenostem společně s přírodou vytvoříme dílo, ze kterého se budete moct každý den radovat. Zjistěte, jaké možnosti nabízíme. 

Zakládání trávníku výsevem nebo položením travního koberce

Při zakládání nového trávníku je třeba dbát hned na několik pravidel. Jedině tak bude výsledek stát za to. Podle velikosti a využití prostoru, který je vymezen travnatou plochou, zvolíme vhodný typ trávníku

Pro správné a efektivní založení trávníku je důležité důkladné odplevelení, srovnání a prokypření povrchu a v neposlední řadě také kvalitní zemina pro založení trávníku. Například při založení trávníku do písku můžete snadněji dosáhnout hustšího a odolnějšího porostu. 

A jaký je postup zakládání trávníku? To záleží na tom, zda se rozhodnete pro založení trávníku výsevem, nebo položením travního koberce. 

Na malých plochách většinou přistupujeme k ručnímu výsevu trávy. Jde o poměrně jednoduchou a nenáročnou metodu, nicméně i přesto vyžaduje určité zkušenosti. Předně je důležité, aby docházelo k pravidelnému a systematickému rozmístění osiva na plochu. 

Druhou variantou je položení předpěstovaného travního koberce. Tímto způsobem plní trávník svou estetickou funkci prakticky okamžitě. Zároveň může být v porovnání s ručním výsevem zatěžován v kratším časovém okamžiku (obvykle již za několik týdnů). 

Kdy přistoupit k zakládání trávníků

Trávník je obecně možné založit buď na jaře, nebo na podzim. Tehdy totiž panují optimální podmínky pro správné klíčení a vzcházení osiva. Pokud na zahradě máte automatický závlahový systém, je možné trávník položit celoročně s výjimkou zimního období.

Zakládání trávníku na jaře probíhá zhruba od poloviny dubna do poloviny května. Naopak založení trávníku na podzim je možné realizovat zhruba od poloviny srpna do poloviny září

Tyto termíny pro zakládání trávníku na podzim či na jaře však neberte jako dogma. Vždy totiž záleží na konkrétních podmínkách stanoviště, jako je jeho poloha, nadmořská výška a podobně. 

Založení trávníku – cena

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti prostoru a také toho, pro jakou formu založení trávníku se rozhodnete. Dále také do výsledné ceny vstupuje faktor v podobě aktuálního stavu půdy a pozemku, kde trávník zakládáme. Pro nezávaznou cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat