Profesionální zakládání trávníku

Založení trávníku můžeme provést výsevem nebo položením travního koberce.

Podle velikosti a využití prostoru, který je vymezen travnatou plochou, zvolíme vhodný typ trávníku. Pro správné a efektivní založení trávníku je důležité důkladné odplevelení, srovnání a prokypření povrchu a v neposlední řadě také kvalitní substrát.