Terénní úpravy pozemků

Založení trávníku a výsadbě rostlin v mnoha případech předchází jedna podstatná část, a to terénní úpravy. Díky naší špičkové technice zvládneme práci nejen na rovině, ale problémy nám nečiní ani terénní úpravy kolem domu ve svahu. Rádi pro vás vytvoříme kvalitní základ pro zahradu vašich snů. 

Proč je nutné dělat terénní úpravy zahrady

Terénní úpravy pozemku se mohou dělat z různých důvodů. Přistupuje se k nim již před samotným založením zahrady, s čímž souvisí změny profilu pozemku, úpravy svahů a spádů či jiné radikální zásahy. Terénní úpravy kolem domu může být nutné realizovat také kvůli plánovanému vydláždění chodníku či vybudování schodů

Terénní úpravy a povolení

Terénní úpravy stavební zákon specifikuje jako zemní práce a změny terénu, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Úpravy a zvelebování terénu je nutné vždy provádět v mezích zákona.

Terénní úpravy pozemků bez povolení lze provádět v případě úpravy terénu do výšky 1,5 metru nebo hloubky o výměře 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady.

Terénní úpravy ve světle stavebního zákona vyžadují územní souhlas v případě, kdy výška či hloubka terénních úprav nepřesahuje 1,5 m a výměra terénních úprav je v rozmezí od 300 do 1 000 m2. Zároveň se úpravy provádí na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a rovněž zde nedochází k nakládání s odpady.

Jak postupujeme při provádění terénních úprav

Modelace terénu do velké míry určuje kompletní funkčnost celé zahrady. Je nutné pamatovat na to, aby terén odváděl vodu na takové místo, kde nebude krátkodobé zamokření vadit. Případně je třeba vodu odvést z pozemku pryč (například do kanalizace). 

Ze všeho nejdříve se provádí hrubé terénní úpravy (typicky po dokončení stavby). Až poté přichází na řadu jemné terénní úpravy, při nichž se například z upravované plochy odstraňují velké kameny a stavební suť. Pokud je třeba, po povrchu se dále může rozprostřít další kvalitní zemina. Finální úprava terénu se provádí po instalaci závlahového systému nebo před založením trávníku či výsadbou rostlin.

Díky špičkovému vybavení hravě zvládneme také terénní úpravy pozemku ve svahu, terénní úpravy kolem bazénů, modelace terénů a mnoho dalšího. 

Terénní úpravy pozemku – cena

Cena za terénní úpravy se vždy odvíjí od velikosti prostoru, obtížnosti a vaší specifikace. Pro nezávaznou cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.