Terénní úpravy pozemků

Před samotnou realizací zahrady je často nutné provést terénní úpravy – srovnání terénních nerovností, odklizení stavebních odpadů a kamenů (hrubé terénní úpravy). Finální úprava terénu se provádí po instalaci závlahového systému nebo před založením trávníku či výsadbou rostlin.