Kácení stromů

Zatímco s kácením menších dřevin si zpravidla hravě poradíte sami, u větších stromů jistě oceníte pomoc profesionálů. Kácení stromů realizujeme jak v soukromých zahradách, tak i ve veřejném prostoru. Neváhejte se na nás obrátit. 

Zajišťujeme i rizikové kácení stromů

Při rizikovém kácení stromu pověřený pracovník vyleze do koruny stromu, kde postupně odřezává jednotlivé větve a následně celý kmen. Technologický postup kácení stromů je tedy v tomto případě o něco náročnější. Tento způsob kácení dřevin bývá někdy označován také jako výškové kácení stromů.

Kdy je nutné povolení ke kácení stromů

Pro kácení stromů platí určitá pravidla. Například ovocný strom nebo keř na vaší zahradě můžete pokácet bez povolení. Na vlastní zahradě lze také pokácet neovocné stromy a keře, ale pouze ty, které ve výšce 130 cm nad zemí nemají obvod kmene větší než 80 cm. Bez povolení můžete na zahradě kácet i souvislé, tedy dotýkající se či prorůstající porosty, které nepřesahují 40 m².

Povolení nepotřebujete ani u starých, suchých či poškozených stromů. Nicméně pokud se jedná o mohutné dřeviny, je nutné jejich pokácení do 15 dnů nahlásit příslušnému úřadu

Pokud plánujete pokácet neovocné stromy, jejichž obvod je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, nebo souvislý porost přesahující 40 m², musíte požádat o povolení (i když se jedná o kácení stromů na vlastním pozemku). Žádost o kácení stromů se podává na příslušném obecním či městském úřadě v odboru životního prostředí.

Zákaz kácení stromů platí například u památných stromů, přičemž výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu.

Jak postupujeme při kácení stromu

Konkrétní techniky kácení stromů vybíráme podle toho, o jak velký strom se jedná a v jakém prostoru roste. Rozhodující může být také sklon stromu. Díky dostupnosti špičkových strojů si však poradíme prakticky s jakoukoliv dřevinou

Kdy provádět kácení stromů

Obecně platí, že nejvhodnější dobou pro kácení dřevin je období vegetačního klidu. To trvá zhruba od října do března. 

Kácení stromů – cena

Zajímá vás konkrétní cena za kácení stromů? Výsledná částka závisí na několika faktorech. Cena rizikového kácení stromů je například přirozeně vyšší než při běžném postupu. Pokud máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.